Echipa LST

TIMSS și ICILS

Dr. Dragoș Iliescu

National Research Coordinator

Dragoș Iliescu este doctor în psihologie și actualmente profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, proeminent specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, cu o solidă activitate academică și experiență practică. Competențele și activitatea sa academică i-au adus o largă apreciere în rândul comunității internaționale de specialitate — Dragoș a fost președintele Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) și membru în echipele editoriale ale unor prestigioase publicații de profil, precum Associate Editor la “European Journal of Psychological Assessment”. El este autor sau co-autor a peste 125 de lucrări publicate internațional și local, pe diferite tematici legate de psihologia aplicată (în special evaluarea psihologică și comportamentală), de psihologia consumatorului și a reclamei, precum și de cercetarea de marketing. Totodată, este un respectat speaker la conferințe științifice în ţări precum Statele Unite, Germania, Hong Kong sau Australia, cu peste 115 lucrări prezentate în cadrul acestora. În același timp, Dragoș este un businessman cu o experiență de peste 15 ani, având activități intensive de consultanță în sute de proiecte de cercetare de piață și în psihologie aplicată, el fiind fondator al companiei Test Central (www.testcentral.ro), cel mai mare publisher de teste psihologice din România, precum și al grupului Psyence (www.psyence.ro). Are o experiență robustă în aria psihologiei aplicate, în special în evaluarea psihologică și comportamentală, psihologia muncii și organizațională și psihologia consumatorului. Pasiunea sa pentru educație și nivelul ridicat de expertiză dobândită prin implicarea în programe de testare internaționale l-au motivat pe Dragoș să dezvolte singurul Sistem de Testare Standardizată din România – Brio — alături de experți de elită ai comunității academice și de business, propunând o platforma ce oferă soluții testate științific pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței educaționale, într-o abordare unică pe piața autohtonă.

Dr. Vlad Burtăverde

Deputy NRC

Vlad Burtăverde este lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București. Este psiholog și consultant practician în zona psihologiei organizaționale și managementului cu o experiență de 8 ani în domeniu. A condus și a luat parte la numeroase proiecte de consultanță în domeniul managementului resurselor umane și psihologiei organizaționale, cele mai multe dintre ele din sfera evaluării de personal și dezvoltării organizaționale. În opt ani a realizat peste 2000 de evaluări psihologice individuale și a lucrat cu peste 30 de echipe de muncă în procesul de dezvoltare profesională și a carierei. Vlad a fost implicat în proiecte de dezvoltare și cercetare din sectorul medical și educațional. Este activ în cercetarea științifică, publicând articole științifice în reviste cu factor de impact din zona roșie și zona galbenă (precum Career Development International), având un indice Hirsch = 8, publicațiile sale fiind citate de peste 200 de ori în literatura de specialitate. Este membru în organizații profesionale internaționale precum Association for Research in Personality, Society for Personality and Social Psychology, European Association of Personality Psychology, World Association of Personality Psychology și este implicat în activitate editorială fiind referent științific pentru reviste cu factor de impact indexate ISI printre care se numără Personality and Individual Differences, Accident Analysis & Preventions, Journal of Risk Research, Cyberpsychology, Behavior, and Social networking, Current Psychology, Psychological Reports, Journal of Social and Personal Relationships, Career Development International.

Dr. Lucian Ciolan

Lucian Ciolan este profesor de Politici educaționale și sociale și Metodologia cercetării la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti). După patru ani de activitate managerială ca director de departament și opt ani ca decan al facultății, din decembrie 2019 se alătură noii echipe manageriale a UB, ocupând poziția de prorector cu portofoliul constituit din proiecte de dezvoltare, lifelong learning și infrastructură educațională. Principalele domenii de interes vizează politicile publice / educaţionale, metodologia cercetării, formarea formatorilor, aplicații ale (neuro)științelor cognitive în politici publice și procese de învățare. Expertiza academică este valorizată prin cooptarea în diverse agenții naționale din educație și cercetare: președintele comisiei ARACIS pentru Științe Administrative, ale Educației și Psihologie, membru al comisiei CNATDCU pentru Psihologie, științe ale educației și științele sportului, membru al Comisiei de Ştiinţe Sociale a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS). În plan internaţional, este de menţionat poziția de reprezentant al României în Consiliului European Educational Research Association (EERA), cea mai prestigioasă asociație profesională europeană a cercetătorilor din educație, mandat deținut datorită calității de președinte al Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE). Complementar cu activitatea academică, Lucian Ciolan a participat și participă la ample proiecte de dezvoltare și consultanță, mai ales în domenii legate de formularea politicilor publice, în diverse țări ale lumii: Serbia, Moldova, Germania, Portugalia, Polonia, Liban, Kazakhstan etc. Lucian este Senior Trainer al International Centre for Policy Advocacy, o organizație non-guvernamentală centrată pe creșterea capacității de elaborare și influențare a politicilor publice cu sediul la Berlin.

Dr. Anca Nedelcu

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Științele Educației, titular al cursurilor de „Managementul instituţiilor de învăţământ”, „Educaţie interculturală” (nivel licență) şi „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educaţie Media” (nivel studii de master). Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale; face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”. Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şi diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, , Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

Drd. Daniela Avârvare

Daniela Avârvare este în prezent doctorand în Științele Educației la Universitarea București unde studiază designul experiențelor de învățare în educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). A absolvit studii de licență în economie la Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale și studii de master în managementul și evaluarea programelor și organizațiilor educaționale la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. Are peste 10 ani de experiență în mediul privat, în dezvoltarea și implementarea programelor educaționale de știință pentru elevi și studenți. Principalele interese de cercetare sunt legate experiențele autentice de învățare, designul de învățare, metodele inovative de predare în educația STEM și motivația elevilor pentru învățare la disciplinele STEM.

ICCS

Dr. Cătălina Ulrich Hygum

National Research Coordinator

Cătălina Ulrich Hygum este doctor în științele educației și profesor la Universitatea București (Facultatea de Psihologie și Științele Educației). Este titulara cursurilor Sociologia educaţiei, Educaţie civică și educație socială, Construirea şi conducerea echipelor, Învăţare colaborativă, Cercetare evaluativă. Promovează învăţarea problematizată prin proiecte cu caracter interdisciplinar. Activitatea de cercetare este focalizată pe interacțiuni și relații în copilăria timpurie și în spaţiul şcolar, justiție socială și echitate în educaţie. A realizat studii evaluative în domeniul educaţiei timpurii și educației pentru cetățenie democratică, colaborând cu CEDEFOP, INTRAC, UNICEF, Banca Mondială, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO, OIM ș.a. A fost bursieră Fulbright la University of Illinois Urbana-Champaign (2011-2012).

Drd. Alina Perțea

Alina Perțea este trainer și, în prezent, este doctorand în Științele Educației la Universitatea București. A absolvit studii de licență la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. A urmat masterul Formarea Formatorilor în cadrul Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Cu experiență în învățământul preuniversitar și apoi în lumea editorială, este (co-)autor al diverselor manuale și auxiliare școlare. Principalele domenii de interes în cercetarea abordată vizează educația civică, interacțiunile profesori-elevi, activitățile extracurriculare și curriculumul la decizia școlii.

Drd. Octavia Borș

Octavia Borș este specializată în sociologia educației. În prezent este doctorand în Științele Educației la Universitatea București unde studiază sprijinul în practica pedagogică cu un interes particular pentru dimensiunea de dreptate socială (social justice). A absolvit studii de licență și master în sociologie la Universitatea Babeș Bolyai și un stagiu Erasmus la Universitatea Lund, Suedia. Are peste 10 ani experiență în mediul ONG fiind parte din proiecte naționale și internaționale în educație. Principalele sale interese de cercetare sunt legate de inegalități educaționale, practici pedagogice, narațiuni identitare (profesori și elevi), dreptate socială în educație, educație civică.

Ana Ghiară

Ana Ghiară este cadru didactic pentru ciclul primar la Școala Step by Step din București, iar în paralel urmează Programul Masteral de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București – Învățare, inovare și coaching în educație. Are două visuri: să lupte pentru copiii care se află în situații precare de viață oferindu-le oportunități de dezvoltare și educare, și să contribuie la îmbunătățirea societății românești. Crede că educația este una din cele mai viabile șanse prin care putem reuși cu toții și împreună. A absolvit, în cadrul aceleiași facultăți la care urmează cursurile de master, programul de licență în domeniul pedagogiei, în cadrul căruia a primit și o bursă de studiu la Universitatea din Amsterdam a Științelor Aplicate unde a studiat drepturile omului și organizarea de comunități. Ana spune că această experiență i-a deschis ochii și i-a adus multe bucurii și pasiuni, cum ar fi mersul pe bicicletă, călătoritul și curiozitatea pentru noi culturi, dar și picnicul la iarba verde.