Echipa LST

Senior staff:

Vlad Burtaverde

Vlad Burtăverde este lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București. Este psiholog și consultant practician în zona psihologiei organizaționale și managementului cu o experiență de 8 ani în domeniu. A condus și a luat parte la numeroase proiecte de consultanță în domeniul managementului resurselor umane și psihologiei organizaționale, cele mai multe dintre ele din sfera evaluării de personal și dezvoltării organizaționale. În opt ani a realizat peste 2000 de evaluări psihologice individuale și a lucrat cu peste 30 de echipe de muncă în procesul de dezvoltare profesională și a carierei. Vlad a fost implicat în proiecte de dezvoltare și cercetare din sectorul medical și educațional. Este activ în cercetarea științifică, publicând articole științifice în reviste cu factor de impact din zona roșie și zona galbenă (precum Career Development International), având un indice Hirsch = 8, publicațiile sale fiind citate de peste 200 de ori în literatura de specialitate. Este membru în organizații profesionale internaționale precum Association for Research in Personality, Society for Personality and Social Psychology, European Association of Personality Psychology, World Association of Personality Psychology și este implicat în activitate editorială fiind referent științific pentru reviste cu factor de impact indexate ISI printre care se numără Personality and Individual Differences, Accident Analysis & Preventions, Journal of Risk Research, Cyberpsychology, Behavior, and Social networking, Current Psychology, Psychological Reports, Journal of Social and Personal Relationships, Career Development International.

Andreea Butucescu

Lucian Ciolan

Lucian Ciolan este profesor de Politici educaționale și sociale și Metodologia cercetării la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti). După patru ani de activitate managerială ca director de departament și opt ani ca decan al facultății, din decembrie 2019 se alătură noii echipe manageriale a UB, ocupând poziția de prorector cu portofoliul constituit din proiecte de dezvoltare, lifelong learning și infrastructură educațională. Principalele domenii de interes vizează politicile publice / educaţionale, metodologia cercetării, formarea formatorilor, aplicații ale (neuro)științelor cognitive în politici publice și procese de învățare. Expertiza academică este valorizată prin cooptarea în diverse agenții naționale din educație și cercetare: președintele comisiei ARACIS pentru Științe Administrative, ale Educației și Psihologie, membru al comisiei CNATDCU pentru Psihologie, științe ale educației și științele sportului, membru al Comisiei de Ştiinţe Sociale a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS). În plan internaţional, este de menţionat poziția de reprezentant al României în Consiliului European Educational Research Association (EERA), cea mai prestigioasă asociație profesională europeană a cercetătorilor din educație, mandat deținut datorită calității de președinte al Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE). Complementar cu activitatea academică, Lucian Ciolan a participat și participă la ample proiecte de dezvoltare și consultanță, mai ales în domenii legate de formularea politicilor publice, în diverse țări ale lumii: Serbia, Moldova, Germania, Portugalia, Polonia, Liban, Kazakhstan etc. Lucian este Senior Trainer al International Centre for Policy Advocacy, o organizație non-guvernamentală centrată pe creșterea capacității de elaborare și influențare a politicilor publice cu sediul la Berlin.

George Gunnesch-Luca

Laura Ierulescu

Simona Iftimescu

Dragos Iliescu

Dragoș Iliescu este doctor în psihologie și actualmente profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, proeminent specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, cu o solidă activitate academică și experiență practică. Competențele și activitatea sa academică i-au adus o largă apreciere în rândul comunității internaționale de specialitate — Dragoș a fost președintele Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) și membru în echipele editoriale ale unor prestigioase publicații de profil, precum Associate Editor la “European Journal of Psychological Assessment”. El este autor sau co-autor a peste 125 de lucrări publicate internațional și local, pe diferite tematici legate de psihologia aplicată (în special evaluarea psihologică și comportamentală), de psihologia consumatorului și a reclamei, precum și de cercetarea de marketing. Totodată, este un respectat speaker la conferințe științifice în ţări precum Statele Unite, Germania, Hong Kong sau Australia, cu peste 115 lucrări prezentate în cadrul acestora. În același timp, Dragoș este un businessman cu o experiență de peste 15 ani, având activități intensive de consultanță în sute de proiecte de cercetare de piață și în psihologie aplicată, el fiind fondator al companiei Test Central (www.testcentral.ro), cel mai mare publisher de teste psihologice din România, precum și al grupului Psyence (www.psyence.ro). Are o experiență robustă în aria psihologiei aplicate, în special în evaluarea psihologică și comportamentală, psihologia muncii și organizațională și psihologia consumatorului. Pasiunea sa pentru educație și nivelul ridicat de expertiză dobândită prin implicarea în programe de testare internaționale l-au motivat pe Dragoș să dezvolte singurul Sistem de Testare Standardizată din România – Brio — alături de experți de elită ai comunității academice și de business, propunând o platforma ce oferă soluții testate științific pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței educaționale, într-o abordare unică pe piața autohtonă.

Olimpius Istrate

Susține cursurile „Instruire asistată de calculator”, „Noile media în educație și formare„ și „Medii virtuale de învățare” la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor. Din 2009, este președinte al fundației Institutul pentru Educație. Printre realizări: profesor în preuniversitar, cercetător la ISE, cofondator Academia Online (2003), fondator Elearning.Romania (2005), regional education manager la Intel (2007-2010), expert evaluator la Comisia Europeană (2006, 2012), cofondator iTeach.ro (2010), coordonator național eTwinning (2011), senior education officer la Federația Crucii Roșii și Semilunii Roșii, Geneva (2013-2016), cofondator digitaledu.ro (2015), membru în rețeaua europeană Educational Repositories Network – EdReNe (din 2019), membru în EC National Advisory Services on Digital Education (2021), ambasador eTwinning în România – formarea inițială a cadrelor didactice – și expert în Professional Development Advisory Board pentru European School Education Platform (2022), expert în grupul de lucru pentru European Digital Education Hub (2022). Este editor-șef al Journal of Digital Pedagogy (https://digital-pedagogy.eu), din 2023.

Romita Iucu

Profesorul Romiță IUCU este Președintele Consiliului de Orientare Strategică - Board of Trustees de la Universitatea din București și profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Cu o experiență importantă în cooperarea internațională în domeniul educației, profesorul Iucu este și coordonator al UNICA EduLAB Group si Co-Chair al FOREU European Degree Subgroup of European Universities și membru al European University Association (EUA) Learning & Teaching (L&T) Steering Committee. Începând cu anul 2022, ca semn al recunoașterii sale a fost numit și Magna Charta Observatory Ambassador. Profesorul Iucu a deținut mai multe funcții de conducere la nivel universitar (fost rector interimar al Universității din București și prorector pentru afaceri academice timp de peste 16 ani), cu un rol important în proiectarea, gestionarea și validarea politicilor din zona de învățământ superior și de educație a adulților la diferite niveluri academice. El este și fost Președinte al ENTEP (European Network on Teacher Education Policies) și reprezentant în BFUG (Bologna Follow-up Group). Profesorul Iucu a lucrat pentru mai mulți ani în European Network of Country Experts in Education (ENCEE) și ca membru al Expert Group on Improving the Education of Teachers & Trainers, de pe lângă Comisia Europeană. A avut colaborări serioase și îndelungate cu European Commission, Eurydice, World Bank, si UNICEF in diferite programe educaționale. Ca o recunoaștere a activității sale profesionale, a fost inclus ca membru al The International Adult and Continuing Education (IACE) Hall of Fame (UO-OCCE) și, de asemenea, ca Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara. Principalele sale domenii de interes științific sunt politicile educaționale în domeniul învățământului superior, pedagogia învățământului superior și politicile europene de formare a cadrelor didactice.

Anca Nedelcu

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Științele Educației, titular al cursurilor de „Managementul instituţiilor de învăţământ”, „Educaţie interculturală” (nivel licență) şi „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educaţie Media” (nivel studii de master). Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale; face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”. Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şi diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, , Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

Mihaela Stîngu

Cătălina Ulrich Hygum

Cătălina Ulrich Hygum este profesoară la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Susține cursurile Sociologia educaţiei, Educaţie civică și educație socială (licență), Învăţare colaborativă, Parenting și perspective socio-culturale în educarea copiilor (master) și Cercetare evaluativă (doctorat). Promovează învăţarea problematizată prin proiecte cu caracter interdisciplinar, temă aprofundată în cadrul stagiului post-doctoral Fulbright la University of Illinois Urbana-Champaign (2011-2012). Principalele domenii de cercetare vizează interacțiunile sociale în copilăria timpurie și în spaţiul şcolar, educația civică și pentru cetățenie democratică și echitatea în educaţie. A realizat studii comparative și evaluative pentru UNICEF, Banca Mondială, CEDEFOP, INTRAC, Wolfensohn Institute, Bernard Van Leer Foundation, ISSA, UNESCO, OIM ș.a.

Serban Zanfirescu

Șerban A. Zanfirescu, Ph.D., ocupă în prezent funcția de lector universitar la Universitatea din București, în cadrul Departamentului de Psihologie și Științe Cognitive. În anul 2020, a deținut poziția de cercetător postdoctoral la Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud, specializându-se în Psihologia Industrială. Pe parcursul carierei sale academice, Șerban a contribuit la literatura de specialitate prin publicarea unor articole de cercetare în reviste de prestigiu internațional (e.g., Personality and Individual Differences, Journal of Research in Personality și Current Psychology). Domeniile sale de interes în cercetare includ psihologia sănătății ocupaționale, cu accent pe comportamentele de adicție la locul de muncă, evaluarea personalității și aplicarea tehnologiei de realitate virtuală (VR) în intervențiile pentru comportamente disfuncționale.

Contribuțiile academice ale lui Șerban includ predarea a două cursuri fundamentale, disponibile atât în limba engleză, cât și în română: „Informatică Aplicată în Psihologie și Științele Cognitive” și „Cogniție și Știința Computerelor”. Aceste cursuri sunt integrate în curriculumul programului de Științe Cognitive. Adițional, contribuie la dezvoltarea profesională avansată prin predarea de cursuri de masterat, cum ar fi „Abordări Curente în Psihoterapie”, „Psihologia Sănătății Clinice” în cadrul programului de Psihotraumatologie și Asistare Psihologică, și „Aplicații ale Psihologiei Clinice în Domeniul Securității Naționale”, parte a programului de master în Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale.

În afara angajamentului său academic, Șerban este psihoterapeut licențiat, având specializarea în Terapia Cognitiv-Comportamentală. Își desfășoară activitatea terapeutică în cadrul cabinetului său privat. Această dublă specializare îi facilitează integrarea cercetării științifice cu practica clinică.

Junior staff:

Daniela Avârvare

Daniela Avârvare este în prezent doctorand în Științele Educației la Universitarea București unde studiază designul experiențelor de învățare în educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). A absolvit studii de licență în economie la Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale și studii de master în managementul și evaluarea programelor și organizațiilor educaționale la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București. Are peste 10 ani de experiență în mediul privat, în dezvoltarea și implementarea programelor educaționale de știință pentru elevi și studenți. Principalele interese de cercetare sunt legate experiențele autentice de învățare, designul de învățare, metodele inovative de predare în educația STEM și motivația elevilor pentru învățare la disciplinele STEM.

Drd. Octavia Borș Georgescu

Octavia Borș Georgescu este specializată în sociologia educației. A studiat sociologia la Universitatea Babeș Bolyai și are doctorat în Științele Educației de la Universitatea din București. Are peste 10 ani experiență de lucru cu elevi și profesori în proiecte educaționale, inițiate de organizații non-guvernamentale. Octavia a fost cercetător științific la Institutul de Științe ale Educației, iar în prezent este colaborator al Universității din București. Principalele sale interese de cercetare sunt legate de inegalități educaționale, experiențe și narațiuni identitare ale elevilor și studenților în risc de excluziune, forme de rezistență și adaptare ale profesorilor la schimbările de politici educaționale, abordări critice și constructiviste în predarea educației civice.

Alexandru Carțiș

Universitatea din București, cu o teză care vizează inovarea curriculumului din învățământul superior din spațiul European și românesc, prin componente precum Diploma Europeană, micro-certificările academice, modularizarea și mobilitatea integrată, fiind în prezent și Coordonatorul Unității pentru Educație la nivelul Alianței Europene CIVIS, Europe’s Civic University Alliance, din care face parte și Universitatea din București. A absolvit studii de licență în Pedagogie (Universitatea din București) și Teologie (Universitatea din Oradea), precum și studii de masterat și studii posuniversitare în domeniul Științelor Educației și al Teologiei. Principalele interese de cercetare sunt învățământul superior, politicile educaționale, inovarea predării și învățării, designul curricular academic, micro-certificările și învățarea pe tot parcursul vieții, modularizarea, mobilitatea integrată, cariera academică și studiile doctorale.

Sergiu Condrea

Sergiu Condrea este student doctorand la Școala Doctorală a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Și-a obținut diploma de master în Sănătate Ocupațională și Performanța Resursei Umane, la Facultatea de Psihologie și Științele ale Educației (Universitatea din București). De asemenea, și-a finalizat studiile de licență la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea din București).

Sergiu îmbină cercetarea cu practica în domeniul Psihologiei I/O, fiind membru al Laboratorului de Evaluare și Diferențe Individuale (AID-Lab) și consultant în resurse umane. Interesele sale de cercetare se concentrează pe diferențe individuale, feedback în organizații, evaluare și testare.

Andreea Corbeanu

Simona Cotorobai

Simona Cotorobai este în prezent doctorand în Științele Educației la Universitarea București unde studiază fenomenul abandonului universitar. A absolvit studii de licență în Psihologie la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și studii de master în Educație timpurie la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București.

Are experiență în domeniul resurselor umane (recrutare și managementul carierei) si peste 10 ani de activitate în evaluarea și consilierea vocațională a elevilor de liceu. Principalele interese de cercetare se concentrează pe diferențele individuale și factorii de mediu în formarea intereselor vocaționale, psihologia dezvoltării, testare și evaluare, inovarea învățării.

Veronica Dungă

Raluca Dutu

Daniel Iancu

Paul Lungeanu

Paul Lungeanu este doctorand în Științele Educației la Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București, instituție în cadrul căreia a parcurs și studiile de master (Managementul și Evaluarea Organizațiilor și Programelor Educaționale) și licență (Pedagogie). Fiind, totodată, absolvent al programului Double Degree la VIA University College Danemarca.

Paul a făcut parte din echipele unor proiecte ale Băncii Mondiale (Teach RO), ale Ministerului Educației (CRED) și ale UEFISCDI. Are o experiență de peste 5 ani în training și coordonare de proiecte/programe educaționale pentru elevi și profesori - în mediul ONG. Este membru asociat în cadrul Asociației Române de Cercetare în Educație – ARCE (afiliată EERA – European Educational Research Association), iar principalele interese de cercetare sunt legate de profesorul reflexiv, învățarea permanentă și dezvoltarea profesională continuă în școală.

Sorina Naidin

Anca Pericică

Smaranda Vlad