ICCS: International Civic and Citizenship Education Study

Ce este ICCS?

Promovarea comportamentului civic este unul dintre obiectivele pe termen lung în cadrul strategic pentru dezvoltarea în educație al Uniunii Europene (ET 2020). Programul ICCS ICCS studiază modalitățile prin care România își pregătește tinerii să își asume rolul de cetățeni.

ICCS se bazează pe premisa că pregătirea studenților pentru civism activ implică ajutarea lor să dezvolte cunoștințe, înțelegere și abilități relevante și să formeze atitudini și comportamente pozitive cu privire la a fi cetățean și de a participa la activități legate de civism. În plus, documentează contextele în care are loc educația civică și cetățenească.

Sondajul cuprinde cinci instrumente: un test al elevilor care măsoară procesele cognitive, un chestionar al elevilor care măsoară percepțiile și comportamentele, un sondaj al profesorilor și un sondaj școlar.

ICCS 2022 eșantionează diferite școli din fiecare țară. Statele membre ale UE și alte țări europene vor avea ocazia să implementeze un instrument regional european suplimentar pentru elevi.

Prin angajarea în perioada inițială a studiului, țările participante vor contribui atât la proiectarea, cât și la analiza rezultatelor ICCS 2022. ICCS 2022 eșantionează 150 de școli din fiecare țară participantă. Eșantionul variază între 3.000 și 4.500 de studenți pe țară.

Declarații pentru protecția datelor

Declarație privind protecția datelor - ICCS 2022 Chestionar Școală

Declarație privind protecția datelor - ICCS 2022 Chestionar Profesor

Declarație privind protecția datelor - ICCS 2022 Chestionar Elevi