TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study

Ce este TIMSS?

Numele proiectului este ”Tendințe în domeniul Studiilor Matematice și Științifice Internaționale”- ”Trends in International Mathematics and Science Study” (TIMSS). Programul este desfășurat de către Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor în Educație – The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – (IEA), o asociație internațională independentă a instituțiilor naționale de cercetare și a agențiilor guvernamentale care efectuează studii privind performanțele la nivel transnațional încă din 1959. Recunoscută la nivel internațional ca o măsură validă și fiabilă cu privire la performanțele elevilor în matematică și științe, TIMSS pentru clasa a VIII-a a raportat tendințele internaționale cu privire la performanță, din patru în patru ani, începând cu 1995. Este conceput pentru a măsura și interpreta diferențele dintre sistemele educaționale naționale cu scopul de a contribui la îmbunătățirea modalității de predare și învățare în domeniile matematică și științe la nivel mondial. Peste 60 de țări participă la TIMSS 2019, printre care și România. Rezultatele internaționale au fost făcute publice pe data de 8 decembrie 2020.

În România, a fost selectat un eșantion de 199 școli. În cadrul fiecărei școli incluse în eșantion, cel puțin o clasă a fost selectată pentru a participa la evaluare. Centrul Național a selectat clasa/clasele și a pus la dispoziție instrumentele de testare și materialele necesare. Fiecare elev din clasa/clasele selectate a fost rugat sa participe la o sesiune de testare a aptitudinilor și a completat un chestionar pentru elevi. În plus, profesorii de matematică și/sau științe au primit un chestionar pentru profesori. De asemenea, directorul școlii a primit un chestionar privind școala. Acest studiu nu a urmărit evaluarea individuală a elevilor, profesorilor sau directorului școlii. Nu au fost publicate informații care să permită identificarea elevilor, profesorilor sau școlilor. Informațiile au ajutat la monitorizarea sistemului educațional cu scopul de a furniza informații privind strategii de dezvoltare relevante, fără să dezvăluim identitatea respondenților.